Στρατηγικά χρηματοδοτικά εργαλεία, επανεκκίνησης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία

lyssaridis nikos

Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας το σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικότητας στην αναπτυξιακή διαδικασία, έχει εκκινήσει τη διαδικασία της διαβούλευσης του στρατηγικού - μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την επιχειρηματικότητα της επόμενης ημέρας, σε σύμπνοια πάντα με το νέο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή.


Μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων (Περιφέρεια, Επιμελητήρια, Διαχειριστική Αρχή, ΕΦΔ κ.λπ.) συζητήθηκαν, αναλύθηκαν και καταγράφηκαν οι δυνατότητες, οι αδυναμίες και οι ανάγκες των επιχειρήσεων.


Αμέσως μετά, με τη βούληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης των δύο στρατηγικών στόχων:

 

Εκπτώσεις έως -80% στα ρολόγια Gregio! Ισχύει για αγορές έως 13/04/2020.

 

Εκπτώσεις έως -75% στα ρολόγια Ferendi! Ισχύει για αγορές έως 13/04/2020.

 

1)    Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ): Ανενεργό από το 2017 που συστάθηκε παρέμενε το σημαντικό αυτό ταμείο για την ενίσχυση (δάνεια, εγγυοδοτήσεις) της επιχειρηματικότητας. Πλέον, έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι λειτουργίας του, ορίζονται τα προβλεπόμενα μέλη ενώ εκκρεμεί η προβλεπόμενη πίστωση μέρους των πόρων που θα διαχειρίζεται (συνολικά 10.000.000 ευρώ στην πρώτη φάση) ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

2)    ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας: Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος είναι η πλήρης ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με συνολικό προϋπολογισμό 29.100.000 ευρώ. Παραλάβαμε τον άξονα σχεδόν ανενεργό από άποψη εκταμιεύσεων.

 

Με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία της Αντιπεριφέρειας  Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχεδιάστηκαν δύο νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15εκ. ευρώ οι οποίες για πρώτη φορά τέθηκαν σε διαβούλευση με το σύνολο των Επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας ώστε καταστούν πλήρως αποτελεσματικές (feedback & market driven criteria) ενώ παράλληλα να υλοποιούν και να συμπορεύονται με τη νέα στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για καθετοποίηση της παραγωγής, εξωστρέφεια, πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Παράλληλα μέσω του ίδιου άξονα, δρομολογήθηκε η ενεργοποίηση της επιχειρηματικότητας των ΒΑΑ, η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) επιχειρήσεων και η δημιουργία θερμοκοιτίδας (incubator) επιχειρήσεων.

 

Εκπτώσεις έως -85% στα παιδικά ρούχα SAM 0-13! Ισχύει για αγορές έως 13/04/2020.

 

Εκπτώσεις έως -75% στα γυναικεία ρούχα Pink Woman! Ισχύει για αγορές έως 14/04/2020.


Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις δράσεις της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως σε στρατηγικό επίπεδο.
Στη φάση της έκτακτης κρίσης του COVID – 19 και της εξαγγελίας των μέτρων της Κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ο προγραμματισμός μας για να είναι επιτυχημένος, οφείλει να προσαρμοστεί.

 

Να επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα μέτρα της Κυβέρνησης ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματικός.

newage invitation for girls
newage invitation for boy

Βρισκόμαστε στη φάση αυτή ώστε να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες της επόμενης μέρας. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε τον επικαιροποιημένο προγραμματισμό μας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας ώστε να επανεκκινήσουμε όλοι μαζί την επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
Νικόλαος Λυσσαρίδης