ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Ζητήματα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν σε κτίρια της Περιφέρειας έθεσε προς διεκπεραίωση στην ηγεσία του υπουργείου, ο Περιφερειάρχης, κατά την πρόσφατη κάθοδό του στην Αθήνα για θέματα της Δυτικής Μακεδονίας.


Δύο μείζονα γεγονότα μας σημάδεψαν ένα χρόνο από τις Περιφερειακές εκλογές. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για τον ξαφνικό θάνατο του λιγνίτη και η Πανδημία.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Η Μεταλιγνιτική εποχή διαμορφώνει τις συνθήκες και τις ευκαιρίες για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία.

Το φυσικό αέριο πηγαίνει σε 34 πόλεις της Ελλάδας | Επενδύσεις 270 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΔΑ τα επόμενα πέντε χρόνια

Με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα οι επιτήδειοι εξαπατούν τους πολίτες και τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα

Γιάννης Στρατάκης | Στη δύνη Νεοφιλελεύθερων συνταγών Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | ΕΚΔΔΑ Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη μίας στενής, συστηματικής και ουσιαστικής συνεργασίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE με κωδικό LIFE 18NAT/GR/000430 και τίτλο : «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά»

Show more