· 

ΛΑΡΚΟ - υποχρέωση ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων - πρόστιμο

larko

ΔΕΕ: Εκκρεμής υπόθεση C-51/20, Επιτροπή κατά Ελλάδας

Στις 27 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2014/539 σχετικά με τον παράνομο και ασύμβατο χαρακτήρα με τους κανόνες της Ένωσης της κρατικής ενίσχυσης SA.34572 (13/C) (πρώην 13/NN) που χορήγησε η Ελλάδα στη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ, ύψους περίπου 136 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων το 2008, το 2010 και το 2011 και συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση το κεφαλαίου της εταιρίας το 2009. Η Ελλάδα όφειλε να εξασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι τις 28 Ιουλίου 2014, δηλαδή, να ανακτήσει τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε στη ΛΑΡΚΟ και να ενημερώσει επαρκώς την Επιτροπή για τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό το σκοπό.

 

Ότι χρειάζεστε για το γάμο! 10% έκπτωση για αγορές μέχρι 30/6 με τον κωδικό: its amazing

 

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι το κράτος μέλος αυτό δε τήρησε τις ως άνω υποχρεώσεις του (υπόθεση C-481/16, Επιτροπή κατά Ελλάδας). Το ΔΕΕ με την απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2017 έκρινε ότι: Η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής, και μη έχοντας ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογήν της απόφασης αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης.

 

Ότι χρειάζεστε για τη βάπτιση! 10% έκπτωση για αγορές μέχρι 30/6 με τον κωδικό: its amazing

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή άσκησε στις 29 Ιανουαρίου 2020 ενώπιον του ΔΕΕ νέα προσφυγή κατά της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης του δικαίου της Ένωσης εκ μέρους της τελευταίας. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζητεί  από το ΔΕΕ:

 

  • να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει μέτρα εκτέλεσης της ως απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 στην υπόθεση C-481/16, παρέβη τις υποχρεώσεις της,
  • να επιβάλλει στο εν λόγω κράτος μέλος τόσο χρηματική ποινή ύψους 26 697,89 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της επίμαχης απόφασης του ΔΕΕ της 9ης Νοεμβρίου 2017, όσο και ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, το ύψος του οποίου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός ημερήσιου ποσού ύψους 3 709,23 ευρώ επί τον αριθμό των ημερών που θα έχουν παρέλθει από την ημέρα έκδοσης της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση, καθώς και
  • να καταδικάσει την Ελλάδα στα δικαστικά έξοδα.

Υπενθυμίζεται ότι:

 

Τον Ιούνιο του 2014, η ΛΑΡΚΟ άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΔΕΕ (υπόθεση Τ-423/14, ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής) ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Ωστόσο, το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της με την απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2018.

 

Με την απόφαση της Πέμπτης 26 Μαρτίου 2020, στην υπόθεση C-244/18 P, ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής, το ΔΕΕ αναίρεσε το μέρος της απόφασης του ΓΔΕΕ στην υπόθεση Τ-423/14 που αφορά την «εγγύηση 2008» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για δάνειο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορήγησε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στη ΛΑΡΚΟ. Κατά τα λοιπά, απέρριψε την αναίρεση της ΛΑΡΚΟ και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του ΓΔΕΕ.

 

Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου.