· 

Ιωσήφ Νώτης "συζητώντας το θέμα της ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης"

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020  πραγματοποίησε συνάντηση ο Συντονιστής Εστίασης της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωσηφ Νωτης με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας  κ. Γιώργο Βαβλιάρα, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καστοριάς κ. Δημήτριο Σαββόπουλο και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης  Καστοριάς κ. Άγγελο Γεωργιάδη συζητώντας το θέμα της ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης οι οποίες δεν θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Πανδημία COVID-19  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έτρεξε το προηγούμενο διάστημα. 


Εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης εκφράστηκε η βούληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για εξοικονόμηση κονδυλίων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας για να δοθούν στις προαναφερθέντες επιχειρήσεις.


Αντίστοιχες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα, σε μια πρωτοβουλία της Νέα Δημοκρατία - Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων που  στόχο έχει να ανακουφίσει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρησεις από τις συνέπειες της πανδημίας