Ειδική προσωρινή δομή κοινωνικής πολιτικής και Αλληλεγγύης