· 

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας

 Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας και ανταποκρινόμενοι με υπευθυνότητα στην αναγκαιότητα και υποχρέωση προάσπισης της δημόσιας υγείας , σας ενημερώνουμε πως το κέντρο ΙΑΣΙΣ  αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του ,ενώ θα αντιμετωπίζονται μόνο περιστατικά που αξιολογούνται ως σοβαρά και επείγοντα και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης .

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας !!!