· 

Η έδρα κάθε Δήμου, ορίζεται ως «Σημείο Αναφοράς» για τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, σχετικά με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑμεΑ υπενθυμίζει, με επιστολή του, στους Δημάρχους της χώρας ότι η έδρα κάθε Δήμου ορίζεται ως «Σημείο Αναφοράς». 
 
Αυτό προβλέπεται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και σύμφωνα με τον Ν.4488/2017 άρθρο 71, στην οποία ο κάθε Δήμαρχος ορίζεται να παρακολουθεί την εφαρμογή της σε τοπικό επίπεδο. 
 
Στην επιστολή του ο κ. Παπαστεργίου, τονίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα του θέματος, προσκαλεί τους Δημάρχους της χώρας να μεταβιβάσουν τις αρμοδιότητες σε Οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Δήμου, όπως ορίζεται από την παραπάνω σύμβαση.
 
Στόχος είναι η δημιουργία σχετικού Μητρώου αλλά και μια καταγραφή πεπραγμένων για την τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ.
 
Ακολουθεί η επιστολή του κ. Παπαστεργίου


 Θέμα: «Ορισμός Σημείου Αναφοράς στο πλαίσιο εφαρμογής  της  Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία».
 
Αγαπητέ Συνάδελφε,
 Κατόπιν επικοινωνίας μου με τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, αρμόδιο για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου και το σχεδιασμό
δημόσιων πολιτικών, σχετικά με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, σας υπενθυμίζω ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και σύμφωνα με τον Ν.4488/2017 άρθρο 71, στην έδρα κάθε Δήμου, ορίζεται ως «Σημείο Αναφοράς» ο Δήμαρχος, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης σε τοπικό επίπεδο. Στο ίδιο άρθρο παρ. 3, προβλέπεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων με Απόφαση του Δημάρχου σε Οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Δήμου. Η δε Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 70) του Ν. 4488/2017 αποτελεί το «Κεντρικό Σημείο Αναφοράς» για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Με δεδομένο τον ευαίσθητο χαρακτήρα του θέματος, παρακαλούμε, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 4488/2017, να προχωρήσετε άμεσα με απόφασή σας, στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Δήμου, ορίζοντας αρμόδιο υπάλληλο, τα στοιχεία του οποίου θα μας αποσταλούν, με στόχο τη δημιουργία μητρώου, μαζί με μία σύντομη αναφορά πεπραγμένων του Δήμου σας, σχετικά με την ανωτέρω Σύμβαση.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δημήτρης Παπαστεργίου

Δήμαρχος Τρικκαίων
 
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας