· 

Ετήσιος χορός από τον εμπορικό σύλλογο Καστοριάς