· 

21/2 ο ετήσιος χορός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Καστοριάς