· 

Ο Βασίλης Τερλέγκας στις 28/2 από την ένεση συνοριακών φυλάκων Κασοτριάς