· 

Ο Δήμος Σερβίων για τη δήλωση τετραγωνικών μέτρων.

Ο Δήμος Σερβίων καλεί τους πολίτες να προσέλθουν και να δηλώσουν τα σωστά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του νόμου 4647/2019. Η πρόσκληση αφορά όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν διαπιστώσει – δηλώσει λάθος αριθμό τετραγωνικών μέτρων στα, κάθε είδους, ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους (κατοικίες, καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, βοηθητικοί χώροι κ.λπ.).

 

 

Η δήλωση δε θα επιφέρει αναδρομικές επιβαρύνσεις και επιβολή προστίμων,  εφόσον υποβληθεί μέχρι την 31/03/2020, καθώς οι χρεώσεις από τυχόν διαφορές θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 01/01/ 2020.

 

 

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Σερβίων (Δημαρχείο Σερβίων, Πλ. Ελευθερίας) με τη συμπλήρωση κατάλληλης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (το εν λόγω έντυπο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερβίων www.dservion.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ - http://www.dservion.gr/index.php/diafora-entypa).

 

Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλουν να συνοδεύουν την αίτηση είναι το έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη και αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.