· 

Ξεκινά τη Δευτέρα, 27 Ιαν. η προθεσμία υποβολής του «φακέλου» για την προκήρυξη 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ

Ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα27 Ιανουαρίου, η προθεσμία υποβολής του απαραίτητου «φακέλου» με δικαιολογητικά για την προκήρυξη 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ (μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ).

Σημειώστε ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

Ένας πλήρης φάκελος υποψηφίου που έχει κληθεί από το ΑΣΕΠ να υποβάλει δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης 6Κ/2019 πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  • Παράβολο
  • Πτυχίο ή απολυτήριο
  • Άδειες άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους τρίτεκνους)

 

Διαβάστε περισσότερα