· 

Νέες προσλήψεις άμεσα σε τέσσερις φορείς του Δημοσίου.

Προσφέρονται 100 θέσεις εργασίας

Νέες προσλήψεις άμεσα σε τέσσερις φορείς του Δημοσίου. 

Οι θέσεις αυτές αφορούν το ΚΕΘΕΑ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ και ΓΟΕΒ.

Συνολικά θα διατεθούν 100 θέσεις. 

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

 • ΠΕ Ψυχίατρος
 • ΠΕ Ψυχολόγος
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
 • ΤΕ Διοικητικός/Λογιστικός
 • ΔΕ Ειδικός Θεραπευτής
 • ΔΕ Οδηγός
 • ΠΕ Κοινωνιολόγος
 • ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού
 • ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας
 • ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
 • ΔΕ Γεωργοτεχνιτών
 • ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων
 • ΥΕ Υδρονομείς
 • ΥΕ Εργατοτεχνιτών
 • Διευθυντής Σχεδιασμού και απόδοσης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Γενικός Διευθυντής Λιγνιτικής Παραγωγής
 • Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού
 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Γενικός Διευθυντής Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 
 • ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
 • ΔΕ Διανομέων

Για να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε "εδώ"