· 

Ζήσης Τζηκαλάγιας προς ΣΥΡΙΖΑ, είσθε συνεχεία του παλαιού κακού ΠΑΣΟΚ ,το καλό ήρθε σε εμάς .

Ζήσης Τζηκαλάγιας προς ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Επαναλαμβάνω αυτό που λέω στη Βουλευτή σας στην Καστοριά, είσθε συνεχεία του παλαιού κακού ΠΑΣΟΚ ,το καλό ήρθε σε εμάς .