· 

Ομάδα Εργασίας για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αμυνταίου


dimos amyntaiou

 

Στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 η πρώτη συνάντηση για τη σύσταση της ''Ομάδας Εργασίας για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αμυνταίου''.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θωμαΐδης Χρήστος, ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Οργάνωσης Μπερμπερίδης Πέτρος, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αμυνταίου και πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μπουτάρης Γιάννης καθώς και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης και της οινοπαραγωγής: Ιατρίδης Άγγελος, Ιατρίδης Ιωάννης, Κοντοσώρου Πέτρα, Ναομίδης Πέτρος, Πασπάλης Θωμάς, Σιάτσκας Γρηγόρης, Στεφανίδης Ευάγγελος και Τσίπας Αναστάσιος.

 

imerologia calendars

 

Ο τουρισμός αποτελεί Αναπτυξιακό ''Κλειδί'' για τη μετάβαση του Δήμου Αμυνταίου στη Μεταλιγνιτική Εποχή. Στη συνάντηση έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και παράλληλα τέθηκαν οι αρχές της συνεργασίας όλων των μελών της Ομάδας Εργασίας για τον ανασχεδιασμό και την καλύτερη οργάνωση της τουριστικής προβολής του Δήμου μας.

 


18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (87Α) ως ισχύει και το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α), να συμμετέχετε στην κεκλεισμένων των θυρών Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1. Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.

 

2. Έγκριση σχεδίου Καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

 

3. Συμπλήρωση της αριθ. 71/2020 απόφασης του ΔΣ κατόπιν του αριθ. 5/2020 πρακτικού του μεταβατικού υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Φλώρινας σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Αμυνταίου. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης μελέτης με τίτλο "Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στον Δήμο Αμυνταίου", προϋπολογισμού 30.000,00€ και χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. - Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

 

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης μελέτης με τίτλο "Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία στον Δήμο Αμυνταίου", προϋπολογισμού 50.000,00 € και χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. - Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

 

6. Αποδοχή απόφασης ένταξης έργου με τίτλο "Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 260.000,00€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. - Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

 

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2020. - Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

 

8. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο «Αισθητική ανάπλαση και αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου οικισμού Κέλλης Δήμου Αμυνταίου», που υποβλήθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

 

9. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.

 

10. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου, πλησίον των κατασκηνώσεων της ΧΑΝΘ». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.

 

11. Τροποποίηση της αριθ. 114/2020 απόφασης Δ.Σ. Αμυνταίου σχετικά με τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

 

12. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου οικ. έτους 2019. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

 

13. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου οικ. έτους 2019. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

 

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

16. Ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη Γραμματίου Συστάσεως Χρηματικής Παρακαταθήκης. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 246/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

19. Έγκριση της αριθ.4/2020 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση άδειας κατασκευής μνημείου στην Κοινότητα Βεγόρας. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

20. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. 226/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, σύμφωνα με την αριθ. 227/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο του Προέδρου ή της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε στα τηλ. 2386350109 και 2386350119.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

imerologia calendars
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ · 20/08/2020

Στείλε το δικό σου άρθρο και κέρδισε ένα smartphone

Το NewAge ideaς σε συνεργασία με το Next Generatios, διοργανώνει τον πρώτο τριμηνιαίο διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου δικού σας άρθρου. Στο διαγωνισμό μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όλοι όσοι θεωρείτε ότι μπορείτε να εκφράσετε και να αναπτύξετε την άποψη σας μέσα από την σύνταξη του δικού σας άρθρου, ρεπορτάζ ή συνέντευξης. Έπαθλο ορίστηκε το smartphone blackview A80.

ΚΟΖΑΝΗ · 09/10/2020

Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού στον Τετράλοφο. Ο Δ. Κοζάνης στηρίζει τον Πρωτογενή Τομέα

Ο αγωγός μήκους 700 μέτρων παρουσίαζε εκτεταμένες διαρροές από το φρεάτιο πηγής στην κεντρική ποτίστρα, που βρίσκεται στο «Παρχάρ» Τετραλόφου. Με την εν λόγω παρέμβαση, που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, θα παρέχεται περισσότερο νερό στις θερινές βοσκές του Τετραλόφου.
ΓΡΕΒΕΝΑ · 09/10/2020

Ξεκινά και με τη “βούλα” η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών

Με εντατικούς ρυθμούς εξελίσσεται το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Γρεβενών για την καθολική ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική και οριστική καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας η οποία μαστίζει διαχρονικά και με σκληρό τρόπο τον ορεινό μας Δήμο

ΚΑΣΤΟΡΙΑ · 09/10/2020

Επίσκεψη της Υπ. Πολιτισμού στην Αντιπεριφέρεια και τον Δήμο Καστοριάς

Τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο επισκέφτηκε εθιμοτυπικά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία βρέθηκε στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης με στελέχη των Εφορειών Αρχαιοτήτων Δυτικής Μακεδονίας σε ξενοδοχείο της περιοχής. Την κα. Μενδώνη, υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Επέκταση του επιδόματος προβληματικής περιοχής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα

Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου του συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ» Γιώργου Χριστοφορίδη για την επέκταση του επιδόματος προβληματικής περιοχής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Η χώρα μας βρίσκεται σε κρίση. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε ακόμα μεγαλύτερη.

imerologia calendars
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ · 09/10/2020

Καλύπτονται πλέον οι μετακινήσεις των αθλητικών ομάδων από τους δήμους με τροπολογία της κυβέρνησης

Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δίνει λύση στην αδυναμία των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, ιδιαίτερα της περιφέρειας, να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις όπως οι μετακινήσεις για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις εξαιτίας της μεγάλης δυσκολίας να αντλήσουν έσοδα λόγω των μέτρων για τον covid-19, αλλά και εξαιτίας του θεσμικού κενού που υπήρχε για τη δυνατότητα επιχορηγήσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση για τον σκοπό αυτό.

8ο Rally Greece offroad: ο επερχόμενος αγώνας «Υποψήφιος για το 2021 FIA European Baja Cup»

Το 8ο RALLY GREECE OFFROAD, που θα διεξαχθεί 12-15 Νοεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία με έδρα τη πόλη του Άργους Ορεστικού, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) αποδέχθηκε το αίτημα της Οργανωτικής Επιτροπής ώστε να αξιολογηθεί ο επερχόμενος αγώνας ως «Υποψήφιος για το 2021 FIA European Baja Cup».

Έναρξη εμβολιασμών της άγριας πανίδας για προστασία έναντι του ιού της λύσσας

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, σύμφωνα με έγγραφο τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), γνωστοποιείται η έναρξη της φθινοπωρινής εκστρατείας του 2020 για τον από του στόματος εμβολιασμό της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας.