· 

Απάντηση της ΚΕΔΕ σχετικά με τις δηλώσεις του Υφ. Υγείας κ. Κοντοζαμάνη

PAPASTERGIOU

 

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

 

Σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις σας κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του κορωνοϊού στην χώρα: «υπήρξε μία παρεξήγηση σε ό,τι αφορά το μέγεθος της μάσκας πριν από τη συρραφή και όχι το τελικό μέγεθος των δύο μασκών, καθώς το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε απλώς τις προδιαγραφές στην αρμόδια Αρχή διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει λάβει κάποιο αίτημα για διευκρίνιση επί των προδιαγραφών».

 

Διευκρινίζουμε καταρχήν ότι οι αρμοδιότητες Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (όπως και η Κ.Ε.Δ.Ε. που ενεργούσε ως defacto Αναθέτουσα Αρχή) καθορίζονται κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο είτε από νόμο είτε από κανονιστικές πράξεις (υπουργικές αποφάσεις). Ειδικότερα, ξεκαθαρίζουμε ότι ουδέποτε ανετέθη με νόμο ή με πράξη στην Κ.Ε.Δ.Ε να καθορίσει η ίδια τις προδιαγραφές και τη διαδικασία της προμήθειας των μασκών, αλλά η Κεντρική Ένωση Δήμων διενήργησε τον διαγωνισμό κατ’ εντολή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη διαδικασία που καθορίστηκαν στην υπ’ αρ. πρωτ. 53031/24-08-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό» (ΑΔΑ: ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) χωρίς να έχει η ίδια ως Φορέας αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό των διαστάσεων των μασκών.

 

imerologia calendars

 

Επί του ισχυρισμού ότι το Υπουργείο Υγείας απέστειλε τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των μασκών στην Κ.Ε.Δ.Ε, διασαφηνίζουμε ότι οι προδιαγραφές για το μέγεθος και το υλικό των μασκών, ουδέποτε διαβιβάστηκαν απευθείας στην ΚΕΔΕ από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, αλλά καθορίστηκαν και περιγράφηκαν με σαφήνεια στην υπ’ αρ. πρωτ. 53031/24-08-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ανατέθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ε. η διενέργεια της εν λόγω προμήθειας.

 

Όλες δε οι παραπάνω προδιαγραφές καθορίστηκαν με Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν εισήγησης των επιστημόνων της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Με βάση τα παραπάνω αναμφισβήτητα έγγραφα δεν αντιλαμβανόμαστε σε ποια παρεξήγηση αναφέρεστε κ.Κοντοζομάνη και σε ποιο υποτιθέμενο αίτημα για διευκρινήσεις που δεν υπήρξε, καθώς η ΚΕΔΕ διενήργησε το διαγωνισμό με βάση τις ακριβείς προδιαγραφές που μας δόθηκαν με τις παραπάνω ξεκάθαρες και απολύτως συγκεκριμένες αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας και οι μάσκες που παραδώσαμε ανταποκρίνονται σε αυτές ακριβώς τις προδιαγραφές, χωρίς καμία παρέκκλιση.

 

imerologia calendars

 

Να γίνει σαφές, ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. δεν είχε ούτε την αρμοδιότητα εκ των ως άνω αποφάσεων ούτε τη δυνατότητα να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των μασκών διότι το προσωπικό της είναι αποκλειστικά υπάλληλοι διοικητικών, οικονομικών και νομικών ειδικοτήτων. Αποκλειστικά αρμόδιος κρατικός φορέας για την υπόδειξη και τον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των κατάλληλων διαστάσεων των μασκών για ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας και δημοσίου ενδιαφέροντος είναι το Υπουργείο Υγείας και η αρμόδια Επιτροπή αυτού.

 

Άλλωστε στην Επιτροπή του Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των προσφορών και των δειγμάτων των υποψηφίων αναδόχων συμμετείχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, με τον αναπληρωτή του, όπως αυτοί ορίσθηκαν με την υπ’ αρ. 480/1-9-2020 απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΔΕ, και η οποία ουδέποτε κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και της εξέτασης των 93 δειγμάτων μασκών αμφισβήτησε τις προδιαγραφές όπως αυτές ετέθησαν στον διαγωνισμό με βάση τις προαναφερόμενες αποφάσεις των δύο Υπουργείων, και ουδέποτε βέβαια έθεσε το παραμικρό θέμα αναγκαίων διευκρινήσεων επί αυτών.

 

Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε, ότι σε επιστολή που αποστείλαμε προς το ΥΠ.ΕΣ. την 11-09-2020 για την παροχή διευκρινίσεων για τις προδιαγραφές των μασκών η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου μας απάντησε επί λεξεί ότι «Σε συνέχεια της από 11/09/2020 επιστολή σας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 53031/24/08/2020 απόφαση του ΥΠΕΣ, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, του Υπουργείου Υγείας.».

 

imerologia calendars

 

Περαιτέρω, η Κ.Ε.Δ.Ε. για το μέρος της αρμοδιότητας που της αναλογεί, δηλαδή διεξαγωγής της διαδικασίας προμήθειας των μασκών, εντός των ορίων και των οδηγιών που τέθηκαν από τις ανωτέρω αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργείων, διεκπεραίωσε την διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα,όπως εξάλλου συνάγεται και από την με αριθμ. 332/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο έλεγξε την τυπική διαδικασία όπως ορίζει ο νόμος. Από εκεί και πέρα επισημαίνουμε ότι μέχρι την ώρα έκδοσης της παρούσας επιστολή σήμερα, δεν έχει φτάσει στις υπηρεσίες της Κ.Ε.Δ.Ε. το απαραίτητο έγγραφο από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, με τις επαναδιατυπωμένες ορθές προδιαγραφές για την κατασκευή των μασκών που υπολείπονται να κατασκευαστούν και να παραδοθούν στα σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την ευθύνη της Κ.Ε.Δ.Ε..

 

Με δεδομένη την ανάγκη οι μάσκες να παραδοθούν άμεσα στους μαθητές κι εκπαιδευτικούς των σχολείων σε όλη τη χώρα, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την ολοκλήρωση της παράδοσης να αποσταλούν από το Υπουργείο Υγείας άμεσα οι νέες προδιαγραφές με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα.

 

Δημήτρης Παπαστεργίου

Δήμαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Για τη Νομική Υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Ε.,Πάνος Κ. ΖυγούρηςΟ Νομικός Σύμβουλος


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ · 20/08/2020

Στείλε το δικό σου άρθρο και κέρδισε ένα smartphone

Το NewAge ideaς σε συνεργασία με το Next Generatios, διοργανώνει τον πρώτο τριμηνιαίο διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου δικού σας άρθρου. Στο διαγωνισμό μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όλοι όσοι θεωρείτε ότι μπορείτε να εκφράσετε και να αναπτύξετε την άποψη σας μέσα από την σύνταξη του δικού σας άρθρου, ρεπορτάζ ή συνέντευξης. Έπαθλο ορίστηκε το smartphone blackview A80.

Να καθιερωθεί ως ένας ετήσιος θεσμός το Thessaloniki Helexpo Forum

Την καθιέρωση του Thessaloniki Helexpo Forum ως ενός ετήσιου θεσμού παράλληλα με την διοργάνωση της ΔΕΘ, καθώς καλλιεργεί μία άλλη αντίληψη για τον διάλογο, επισήμανε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κ. Φώφη Γεννηματά κατά τη διάρκεια συνάντησής της με την διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΔΕΘ-Helexpo.

Υπογραφή συμβάσεων με τους δικαιούχους του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας | Τα επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών. Στο επόμενο διάστημα θα υπογραφούν και οι υπόλοιπες 34 συμβάσεις.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ · 15/09/2020

Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Την προσεχή Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ. στο κτίριο της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος, Λεωφόρος Κύκνων - Καστοριά, η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας θα διοργανώσει ημερίδα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών" με ακρωνύμιο ACCEL που εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II "Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020"

ΚΟΖΑΝΗ · 15/09/2020

Συνάντηση του Βουλευτή Γιώργου Αμανατίδη με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζο Ανδρέα

Σε συνάντηση που είχε ο Βουλευτής Ν. Κοζάνης κ. Γιώργος Αμανατίδης με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζο Ανδρέα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον Οργανισμό του ΕΛΓΑ αλλά και στον προγραμματισμό των ενεργειών του ΕΛΓΑ Κοζάνης στα θέματα που αφορούν στην πληρωμή ΠΣΕΑ 2017 και στην αντιμετώπιση των συνεπειών από το χαλάζι στα αγροκτήματα του Βελβεντού και του Πλατανορέματος.

Φόρουμ Νεολαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

«Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη - Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» | Πλέον, η Δυτική Μακεδονία εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς αποτελεί μία από τις τρεις περιφέρειες-πιλότους, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Coal Regions in Transition Platform».