· 

Η Καστοριά πρέπει να ωφεληθεί από την απολιγνιτοποίηση.