· 

424031 οι αιτήσεις - Τουρισμός για όλους

Τις 424031 έφθασαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Τουρισμός Για Όλους του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Ότι χρειάζεστε για τον γάμο!

Προσκλητήρια, σετ, δίσκος, καράφες, ποτήρια κρασιού και σαμπάνιας, στέφανα, κηροστάτες κουτιά ευχών

 

 Στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή tourism4all.gov.gr.

 

wedding newamazingideas newage

 

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και απορρίφθηκε, θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ηλεκτρονική ένσταση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.

 

 Στην Ελλάδα, η γονιμότητα βρίσκεται κάτω από́ τον ελάχιστο δείκτη αντικατάστασης των γενεών

 

Υλοποιείται το έργο INECO Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Αλβανίας

 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα αναρτηθεί το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

 

Το Τελικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων για τους οποίους θα εκδοθεί e-voucher θα διαμορφωθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το οριστικό Μητρώο.

 

Το βρήκαμε εδώ