· 

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η εισήγησή μου στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»