· 

Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των δημοτικών πάρκων

Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης πραγματοποίησε ο Δήμος Αμυνταίου όλων των δημοτικών πάρκων της δημοτικής ενότητας Αμυνταίου. Καθαρισμός από μπάζα και κλαδιά στις εργατικές κατοικίες Αμυνταίου, καθώς και  παρεμβάσεις έργου για τον καθαρισμό στις Κοινότητες Ροδώνα και Πεδινού σε συνεργασία με τους Προέδρους αυτών.

 

Κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι να διατηρηθούν καθαρά και λειτουργικά όλα τα δημοτικά πάρκα και οι Κοινότητες για τους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου Αμυνταίου.

 

Εργασίες θα πραγματοποιούνται σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα ανάλογα με τις ανάγκες που διαρκώς καταγράφονται και αξιολογούνται.