· 

Δημόσιο - ΟΤΑ: Eπιτροπή θα αλλάξει τα προσόντα διορισμού (ΦΕΚ)

Συγκροτήθηκε Επιτροπή με αντικείμενο την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του π.δ. 50/2001” με Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

 

Ότι χρειάζεστε για το γάμο!

Προσκλητήρια, σετ, δίσκος, καράφες, ποτήρια κρασιού και σαμπάνιας, στέφανα, κηροστάτες κουτιά ευχών

 

Πρόκειται για προεδρικό διάταγμα “καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα”, στο οποίο αναλυτικά ορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού.

 

Διαδικτυακή Συζήτηση για το σχέδιο Απολιγνιτοποίησης

 

Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Χώρας και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Το αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση και αναμόρφωση του π.δ. 50/2001, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Οι πρώτες 6.500 θέσεις εργασίας έχουν ήδη χαθεί από την περιοχή.

 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

 

Η θητεία της Επιτροπής άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης σε ΦΕΚ.

Στην Επιτροπή θα προεδρεύει η Γενική Γραμματέας και κατά τα λοιπά συμμετέχουν:

 

Διαβάστε όλοτο άρθρο από την Πηγή: aftodioikisi.gr