· 

Τουρισμός για όλους 2020. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις!

 

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση από 29/06/2020 έως 05/07/2020

 

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, ορίζονται φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018

 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού https://www.tourism4all.gov.gr/ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

 

Πηγή (Διαβάστε όλο το άρθρο): odigostoupoliti.eu