· 

Πιλοτική εφαρμογή της Κομποστοποίησης με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης.

Ο δήμος Αμυνταίου προέβη στην παράδοση κάδων οικιακής χρήσης στις 18 &19 Ιουνίου 2020 σε περιοχή που επιλέχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για να εφαρμοστεί πιλοτικά η κομποστοποίηση, με κύριο στόχο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα ανακύκλωσης.

 

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκουρόχρωμη ουσία η οποία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό και είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης.

 

Κατά την παράδοση των κάδων γινόταν σύντομη ενημέρωση για τα οφέλη από την κομποστοποίηση και τον τρόπο χρήσης των κάδων.

 

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές του Δήμου με την προοπτική της εφαρμογής του σε όλο τον Δήμο Αμυνταίου.