· 

Εκτίναξη ανεργίας και απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της γούνας