· 

Είμαστε συνεπείς στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις για την παιδεία