· 

Η πολιτική της ΝΔ δεν φτάνει στα φτωχόσπιτα της ελληνικής αγροτιάς