Περισσότερα από 42εκ € για την αναβάθμιση των δομών της δημόσιας υγείας

topalidis

42.457.256 ευρώ δαπανήθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομειακών μονάδων της περιοχής.

 

Συγκεκριμένα το ποσό  κατανεμήθηκε στο Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο 22.522.176, το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο 3.518.500, το Γ.Ν. Φλώρινας 3.303.800, το Γ.Ν. Καστοριάς 3.678.190, το Γ.Ν. Γρεβενών 2.734.590 με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική οργάνωση των νοσοκομείων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την επάνδρωσή τους με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την προμήθεια του απαραίτητου προστατευτικού αλλά και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 

    Επιπλέον, για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών ατομικής προστασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας δαπανήθηκε το ποσό των 700.000 ευρώ.

 

Ότι χρειάζεστε για την επιχείρηση!

Επαγγελματικές κάρτες, έντυπα Α5, Α4 και Α6, ημερολόγια, ετικέτες, εκτύπωση σε μουσαμά, πινακίδες, συνταγολόγια, μπλοκ, τιμολόγια

 

Κατέστη αναγκαία η προμήθεια ειδικού μηχανήματος μοριακής βιολογίας για την ταχεία ανάλυση των δειγμάτων κορονοϊού, το οποίο τοποθετήθηκε στο Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο με στόχο να εξυπηρετεί όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας, αξίας 58.376 ευρώ. Εν συνεχεία, ακολούθησε η επιδότηση της πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και τραυματιοφορέων, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση και η απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων, με τη δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 ευρώ. 

 

   Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων δαπανήθηκε το συνολικό ποσό των  1.232.800 ευρώ το οποίο κατανεμήθηκε στο Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο 952.800 και το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο 280.000.

 

 Τέλος για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δαπανήθηκε το ποσό των 2.368.250 ευρώ.