· 

Εργασίες Καθαρισμού στο Δημοτικό Κοιμητήριο

 

Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης για τον ευπρεπισμό του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του νεκροταφείου Γρεβενών πραγματοποιήθηκαν από ειδικό συνεργείο του Δήμου και υπό την εποπτεία των Τμημάτων Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Μέριμνας.

 

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Κοιμητηρίου Γρεβενών καθώς κόπηκαν χόρτα και μετακινήθηκαν μπάζα από μνήματα και διαδρόμους ενώ μηχανοκίνητη σκούπα-σάρωθρο του Δήμου ανέλαβε επιμελώς τον καθαρισμό των δρόμων εντός και εκτός του νεκροταφείου.

 

Από την πλευρά του ο Δήμος Γρεβενών κάνει έκκληση στους πολίτες να σέβονται και να φροντίζουν το Δημοτικό Κοιμητήριο όπως ταιριάζει στην ιερότητα του χώρου και να επιληφθούν άμεσα τον καθαρισμό των μνημάτων τους.