· 

4 Μαΐου - Ενισχύω την Πόλη μου. Συμβάλω και εγώ!