· 

Επι...μένουμε σπίτι! Περιορίζουμε τις επαφές μας, κρατάμε αποστάσεις.

Το μήνυμα των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης