· 

Καλές Γιορτές από το Γραφείο Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος