· 

Παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ένωσης Συνοριακώ Φυλάκων Καστοριάς