· 

Εορταστική εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού Καστοριάς