· 

Θέλουμε την ειρήνη ,αλλά αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε.