· 

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δήμου Κοζάνης