· 

Ειδική Έρευνα για τον συνδυασμό οικογενειακής ζωής και εργασίας (Ad hoc module),