· 

Αποτελέσματα αναλύσεων νερού της ΔΕΥΑΚ

 

Αποτελέσματα αναλύσεων πόσιμου νερού  Καστοριάς

 

           

 

         Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών  αναλύσεων του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2019, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 30-10-19 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                             Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ

 

 

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2019, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:   Κορησού,  Οινόης, Μανιάκων, Αγ.Αντωνίου, Κλεισούρας, Βέργας, Κρεπενής, Αγ.Κυριακής, Οινόης, Α.Πτεριάς,  Κ.Πτεριάς, Ν.Οικισμού και Σιδηροχωρίου  είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 , η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

 

 

                                                                 

 

                                                                             Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ