· 

Λειτουργία Παιδιατρικού Ιατρείου και Τμήματος Λογοθεραπείας στο Κ.Υ. Καστοριάς

Κέντρο Υγείας Καστοριάς

 

Ενημερώνουμε ότι: στο Κέντρο Υγεία Καστοριάς (πρώην ΙΚΑ) από το Νοέμβριο 2019 λειτουργούν:  Παιδιατρικό Ιατρείο και Τμήμα Λογοθεραπείας

 

 

 

Παιδιατρικό Ιατρείο   τηλ. Ραντεβού: 2467029291

 

 

 

Τμήμα Λογοθεραπείας  τηλ. Πληροφορίες: 2467029002 

 

 

 

 

 

Συνολικά τα Εργαστήρια, Ιατρεία και Ειδικά Τμήματα που λειτουργούν σήμερα στο Κέντρο Υγείας Καστοριάς:

 

1)  Ακτινολογικό

 

2)  Αιματολογικό

 

3)  Παθολογικό

 

4)  Καρδιολογικό

 

5)  Παιδιατρικό

 

6)  Οφθαλμιατρικό

 

7)  Οδοντιατρεία

 

8)  Τμήμα Λογοθεραπείας

 

9)  Ιατρείο Μεταβολικού Συνδρόμου

 

10)  ΠΑΠ – test

 

11)  Αγροτικό ιατρείο