· 

Ένωση Γονέων Δήμου Καστοριάς «107η επέτειο Απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς»