· 

Ευρωπαικό πρόγραμμα για τη βιώσιμη κινητικότητα χρηματοδοτούμενο από το Interreg Europe.

Τελευταία συνάντηση των εταίρων που φιλοξένησε η Π.Δ.Μ. και πήρε μέρος στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη στην Κοζάνη. Συγχαρητήρια στην ομάδα έργου για την οργάνωση και φυσικά περιμένουμε του χρόνου το κλείσιμο και τις πρακτικές που θα παρουσιαστούν ως παραδοτέα του προγράμματος.

Κυριακίδου Κάλι

Αντιπεριφερειάρχη ενέργειας, υποδομών περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας