· 

Το Σάββατο 19/10 ανοίγει τις πόρτες του , το "Καθ' οδόν" στη Μεσοποταμία