· 

τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

  

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                          

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 Κοζάνη 17-10-2019

 Αρ. Πρωτ: 31769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

21-10-2019

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

 

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

18:45

 

 

 

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

19:00

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

 

 

 

 

 

1.     

Ενημέρωση για την εμποροπανήγυρη Κοζάνης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ»

Εισηγητές: κ.κ. Κυριακίδης Κων/νος Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Μπιλιώνης Γεώργιος, Δ/ντής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

2.     

Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ).

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

3.     

Εξέταση εισηγητικής πρότασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου, για καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

4.     

Εξέταση εισηγητικής πρότασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, για καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

5.     

Επικαιροποίηση εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης, των ενεργών Προγραμματικών Συμβάσεων και του Μνημονίου Συνεργασίας.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

 

6.     

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 70Α του Ν.3852/2010.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

7.     

Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών: α) Τιμητικών Διακρίσεων, β) Υγείας Περιβάλλοντος, γ) Δικαιωμάτων της Γυναίκας.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

8.     

Εκμίσθωση αγροτεμαχίου εμβαδού 4.163,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

9.     

Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

10.  

Παράταση αρδευτικής περιόδου Κοινότητας Άνω Κώμης για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

11.  

Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)  CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

 

12.  

Έγκριση της αριθμ. 45/2019 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019»

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

 

13.  

Έγκριση της αριθμ. 94/2019 Α.Δ.Σ. της ΚΔΒΚ με θέμα «3η Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ

.

 

14.  

Επιβολή προστίμου λόγω εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης παράδοσης προμήθειας ανταλλακτικών.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

15.  

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)