· 

Πρόγραμμα Δημοπρασιών και Προκαταρκτικές Ποσότητες 2019-2020

Η προσφορά περιλαμβάνει συνολικά 8 εκατομ. Saga Furs mink ανώτερης ποιότητας, 2 εκατομ. Fox υψηλής ποιότητας της μεγαλύτερης ποικιλίας στον κόσμο και 500 000 άλλους τύπους συμπεριλαμβανομένων Finnraccoon και Karakul.