· 

Επιστημονική ημερίδα με θέμα τον αντιγρπιπικό εμβολιασμό