· 

Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ 3ου Δημοτικού Σχολείου