· 

2η ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Special Olympics