· 

Ανακοίνωση Πρόσληψης Μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας

Ανακοίνωση Πρόσληψης Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού ) προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου