· 

Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Δεσκάτης

Συνεχίζονται καθημερινά οι εργασίες στο Δήμο Δεσκάτης με αποκατάσταση οδικού δικτύου και τον καθαρισμό των φρεατίων.

                                                                                               

                                                                                               Γραφείο Τύπου Δημάρχου