· 

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ .....................................................................................
.........................Άργος Ορεστικό: 26-9-2019
.....................Αριθμ.  Πρωτ.: 8916
 
Π ρ ό σ κ λ η σ η
Προς : Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:
κ. Σταυροπούλου Κωνσταντίνα,κ. Μαυραντζά Δημήτριο,

κ. Αντωνιάδη Παύλο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία,

κ Χατζηκυριακίδη Νικόλαο,κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

   

Σας καλούμε  να προσέλθετε στις  30-9-2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  14:30  . σε   τακτική       συνεδρίαση   στο Δημαρχείο με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

   

1

Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου Πυρασφάλεια 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού (Υποέργο 1 της Πράξης: Πυρασφάλεια και εξοπλισμός βρεφικών παιδικών σταθμών Δήμου Άργους Ορεστικού) πρ/σμου 12.600 ευρώ με Φ.Π.Α.

2

Τροποποίηση συμβάσεων προμήθειας τροφίμων κ ειδών καθαριότητας των παιδικών σταθμών του Δήμου Άργους Ορεστικού

 

3

Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων, του Δήμου Άργους Ορεστικού

4

Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας γάλατος για το προσωπικό  του Δήμου Άργους Ορεστικού

5

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου Τ.Κ. Λακκωμάτων

6

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Δήμαρχος