· 

Επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συνάντηση με τον φίλο Υπουργό κ.Νίκο Παναγιωτόπουλο.